wyjątek


wyjątek
W drodze wyjątku «traktując sytuację jako szczególną, niezwykłą, inaczej niż zazwyczaj, odstępując od reguły; wyjątkowo»: (...) w drodze wyjątku będzie mogło przejechać przez Orany w stronę Wilna siedem litewskich pociągów wojskowych – z tym jednak ograniczeniem, iż nie więcej niż dwa na dobę. P. Łossowski, Konflikt.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wyjątek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. wyjątektku {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} część wydzielona, pochodząca z większej całości, zazwyczaj jakiegoś tekstu, utworu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wyjątek z tekstu ustawy, z… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyjątek — m III, D. wyjątektku, N. wyjątektkiem; lm M. wyjątektki 1. «rzecz niezwykła, odróżniająca się od innych, odbiegająca od normy; ktoś różniący się od innych pod jakimś względem» Był chlubnym wyjątkiem na tle nieciekawego otoczenia. Wybitne dzieła… …   Słownik języka polskiego

  • robić – zrobić wyjątek — {{/stl 13}}{{stl 7}} odstępować od przyjętych, obowiązujących zasad, reguł : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zrobię wyjątek i pomogę panu. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • urywek — m III, D. urywekwka a. urywekwku, N. urywekwkiem; lm M. urywekwki «część, fragment jakiejś całości, wyjątek z czegoś (zwłaszcza jakiegoś tekstu, melodii, rozmowy); ustęp, wyjątek» Urywek poematu, prozy. Urywek artykułu. Urywek melodii, rozmów …   Słownik języka polskiego

  • Холоневский, Станислав — (Chołoniewski, 1794 1846) польский писатель, священник; при жизни изданы его сочинения: "Narzędzia męki Christusowej" (Вильна, 1841); "Sen w Podhуrzcach" (1842); "Dwa wieczory u pani starościny… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Лобойко, Иван Николаевич — статский советник, заслуженный профессор Виленского университета и Виленской медико хирургической академии, член Общества любителей русской словесности и член Общества истории и древностей российских. Лобойко родился в Малороссии, воспитывался в… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Суворов, Александр Васильевич — (князь Италийский, граф Рымникский) — генералиссимус Российских войск, фельдмаршал австрийской армии, великий маршал войск пьемонтских, граф Священной Римской империи, наследственный принц Сардинского королевского дома, гранд короны и кузен …   Большая биографическая энциклопедия

  • Нарбут, Феодор Ефимович — (Мateusz Teodor Narbutt) знаменитый историк Литвы; происходил, как и Иустин, от древнего литовского рода герба "Трубы". Ф. Е. Нарбут родился 12 ноября 1784 г., образование получил в бывшей Виленской Академии по математическому… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Мащевский Фаддей — (1781 1843) иезуит, родом из Белорусии; был миссионером в Сибири. Его Wyjątek z listu opisującego podróz z Irkutcka do Nerczyńska напечатан в Miesięcznik połocki (Полоцк, 1818) …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Холоневский Станислав — (Chołoniewski, 1794 1846) польский писатель, священник; при жизни изданы его сочинения: Narzędzia męki Christusowej (Вильна, 1841); Sen w Podhyrzcach (1842); Dwa wieczory u pani starościny Olbromskiej (1843); Słowa nieprzyjaciół Christusa (1843); …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона